ContactInfo BBIM
Beekman Bouw & Interim Management
BBIM
Info BBIM
      

Project Management

Als projectmanager kan ik 
u ten dienste zijn bij:

Het coördineren en begeleiden van (grote en kleine) utiliteit-, woningbouw-, verbouw- en renovatie projecten.

Het aansturen (voorzitten) van het bouwteam, zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering.

Het beoordelen van offertes, begrotingen en planningen.

Het analyseren van logistieke vraagstukken.

Het coördineren en begeleiden van stedenbouw- en project ontwikkelingsprocessen van initiatief fase tot aan de productiefase, alsmede ook tijdens de uitvoering (Bouw)budgetten bewaking.

 

 

 

 

 



Interim Management

Als interim manager kan ik u van dienst zijn bij: 

Vervanging bij tijdelijke afwezigheid en/of vertrek van het management.   


















Algemeen Management

Als manager/adviseur kan ik u van dienst zijn bij:

Het oplossen van vraagstukken en problemen in uw organisatie.

Herstructurering en reorganisatie van uw organisatie.

Klankbord ondersteuning van het management.

Het toetsen van commerciële plannen aan de doelstellingen van uw organisatie.

Het ondersteunen op strategisch gebied.

Het ondersteunen van uw organisatie c.q. het management.

Claim management, het oplossen van een probleem tussen u en uw contract partijen.

Mediation


 





Contact|Info BBIM